Avans- Kako da na IR upišem samo deo da je plaćen avansom?

U slučaju kada imamo avans primljen pre počinjanja rada u Minimax-u (prikazan nam je u početnom stanju) a sada treba da izdamo konačni račun.

 

 

Za ručni unos avansa na računu postupak je sledeći:

 

1. Na izdatom računu unesemo artikle koji su predmet prodaje kao i pri svakom drugom računu.

2. Zatim dodamo artikal Avans - za pravilno knjiženje mora u šifarniku artikala u podešavanju biti izabran Tip artikla= Avans.

Količina pri unosu avansa mora imati negativan predznak, znači -1, vrednost sa PDVom je vrednost primljenog avansa.

Na računu će biti prikazana ukupna vrednost računa, uračunat avans i razlika za plaćanje.

Na osnovu tog unosa će se pravilno napraviti nalog za knjiženje sa rasknjižavanjem avansa.

U ovom tekstu