Brisanje dnevnog izveštaja

Ako iz poslovanja izbrišemo dnevni izveštaj, on neće biti više vidljiv u pregledu dnevnih izveštaja i obrisaće se knjiženja u dvojnom knjigovodstvu i u poreskoj evidenciji.

Iz menija izaberemo Poslovanje > Dnevni izveštaj.

Prikazaće se nacrti (u zelenoj boji) i potvrđeni dnevni izveštaju (u plavoj boji)

1. Izaberemo dnevni izveštaj koji želimo da izbrišemo klikom na datum dnevnog izveštaja.

U slučaju da je dnevni izveštaj već potvrđen, neophodno ga je najpre otkazati (dugme Otkazivanje potvrde).

Sistem će upozoriti: "U knjigovodstvu će se izbrisati prethodna knjiženja“. Uređivanje nastavljamo kolikom na POTVRDI.

2. Kliknemo na Briši

3. Otvoriće se prozor sa pitanjem „Zaista želite brisati?“, tu izaberite POTVRDI i time brišemo zapis. 


Dnevni izveštaj ne možemo obrisati ako je urađen obračun PDV-a, za poreski period u kom se nalazi taj dnevni izveštaj.

U ovom tekstu