Brzi unos - Kopiranje primljenog računa

Svaki mesec primamo od istih dobavljača iste račune, koji se razlikuju samo u iznosima, datumima i originalnim brojevima

Takvi su, na primer, računi za struju, telefon, internet, vodu, itd...

Te račune knjižimo na ista konta i na isti način ih prikazujemo u poreskim evidencijama.

Za brži unos račun koji nameravamo da knjižmo po istom principu kao prethodni, jednostavno kopiramo.

Na spisku primljenih računa možemo potražiti dobavljača i potom kliknemo na ikonicu za kopiranje u račun.

Otvori nam se prozor za brzi unos novog računa, gde unosimo samo određene podatke.

Sa prethodnog računa se prepišu podaci: Dobavljač, Konto (i Analitika) kao i Način plaćanja, koje ne možemo da menjamo.

Upišemo sledeće podatke u zaglavlju računa:

1. Datum računa

2. Datum prometa

3. Datum dospeća

4. Datum prijema

5. Originalni broj računa

 

Rashodi

Unesemo osnovicu i PDV za svaki rashod posebno. Ako na novom računu nemamo neki od ponuđenih rashoda, ostavimo iznos 0,00.

Kada potvrdimo račun, napravi se nalog za knjiženje, naprave se zapisi u poresku evidenciju i napravi se nalog za plaćanje ako je tako označeno.

Pri brzom kopiranju ne možemo menjati podešavanja rashoda ili dodati novi rashod - račun možemo sačuvati i potom kliknuti na Uredi, tako dođemo na standardno uređivanje primljenog računa.

 

Oznaka »Ponavljajući račun«

Ako račun prilikom kopiranja označimo kao »Ponavljajući račun«...

… prikaz tako označenih računa možemo dobiti preko filtera na pregledu svih računa, da bismo ih lakše našli.

Na spisku ponavljajućih računa uvek je prikazan samo poslednji račun dobavljača, koji smo kopirali.

Ako nam se na računu povremeno pojavljuju i druge stavke, na primer kamate, najbolje je da kao "ponavljajući" račun označimo onaj koji ima sve moguće rashode.
Prilikom kopiranja unesemo samo osnove za one rashode koji nam se pojavljuju na tom računu.
Ako od istog dobavljača primamo račune sa različitim rashodima, za lakšu pretragu možemo upisati napomenu na unosu računa.

Prvih 20 znakova teksta, koji napišemo u "Napomeni", se prikazuje na pregledu primljenih računa.

 

Kada ne možemo da koristimo brzo kopiranje?

  • za rashode, koji su povezani sa osnovnim sredstvima, prijemom robe ili materijala kao ni za račune od stranih dobavljača,
  • ako je organizacija ili dobavljač iz prethodnom računa (koji želimo da kopiramo) promenio satus za PDV ili
  • ako želimo da izaberemo drugi rashod ili konto, analitiku ili način plaćanja, u odnosu na one koji su izabrani na računu koji želimo da kopiramo.
U ovom tekstu