Dnevni izveštaj

Obrada dnevnih izveštaja znači unos podataka o dnevnom izveštaja iz fiskalnih blagajni, s namenom knjiženja i evidentiranja za potrebe PDV-a.

Možemo unositi podatke izdatih računa, koji su izdati iz drugih aplikacija koje koristi organizacija, i nisu na izveštaju.

Dnevni izveštaj može biti sastavljen iz:

  • gotovine u domaćoj valuti,
  • gotovine u stranoj valuti i
  • drugih negotovinskih sredstava plaćanja (kartice, čekovi, …).

Za potrebe knjigovodstva PDV-a možete evidentirati i podatke sa računa izdatim poreskim obveznicima koji su u izveštaju ali su plaćeni direktno blagajni.

Za potrebe ispravke i za potrebe knjigovodstva PDV-a možete evidentirati i podatke sa računa koji nisu u izveštaju i nisu plaćeni ali su izdati na osnovu narudžbenice ili na osnovu isporuke dobara ili usluga).

Iz menija izaberemo Poslovanje > Dnevni izveštaj. 

Na ekranu će se prikazati spisak unešenih dnevnih izveštaja, sortiranih po datumu (do zadnjeg unesenog do najstarijeg).

U dnevnim izveštajima možemo potražiti zapise po Analitikama i Datumima OD i DO, koje možemo sortirati klikom na naziv kolone.

 

 


U ovom tekstu