Funkcionisanje odloženih obrada

Dokumente u Minimax pravi u PDF formatu.

Kraće ispise (npr. predračuni, izdati računi, kartica jedne stranke, kartica jednog konta...) program napravi odmah i otvori u novom prozoru sa PDF dokumentom.

Veći ispis napravi u T.I. odloženom načinu.

U cilju što boljeg funkcionisanja programa veći ispisi za sve korisnike programa se pripremaju na posebnom serveru. Tamo se raspoređuju na osnovu vremena izdavanja narudžbine za ispis.

Možemo ih pronaći u Podešavanju organizacije gde su prečice Pregled > Odložene obrade

U momentima većeg opterećenja, na primer izrada godišnjih izveštaja, kada veliki broj korisnika naručuje više ispisa (otvorenih stavki, kartice konta, bilansi…) moguće je da od naručivanja do pripremanja ispisa prođe više vremena nego obično.

Vreme od naručivanja do izrade narudžbenice, pored vremena neophodnog za pripremanje ispisa sadrži i čekanju u redu da se zaključe odložene obrade korisnika koji su taj zahtev podneli pre Vas.

Kada je ispis gotov, program Vas obavesti (otvori se iskačući prozor), a do tada možete nesmetano da radite u programu sve ostale operacije.

U takvim slučajevima Vas molimo da budete strpljivi.

U ovom tekstu