Ino dobavljač- prijem u maloprodaju

Kada imamo ino stranku a nabavka robe je za maloprodaju.

Možemo da vežemo primljen račun sa KL iz maloprodaje kao što radimo to i u veleprodaji...

Na primer:

1.  račun ino dobavljača se unosi sa rashodom:
- 1309 konto,
- PDV: neoporezivo,
- štiklirano da se odbija,
- Veza je zalihe robe u maloprodaji
i kad sačuvamo ovaj rashod (ukoliko ga već nismo imali) popunimo polje Analitike, te u polju Preuzimanje na + kreiramo novu kalkulaciju (prijem) ili se vežemo se za već postojeći prijem u MP. Pogledajte OVDE (samo podaci pod stavkom 2.)

2. carinski račun kad stigne koristimo rashod:
- konto 2740,
- PDV 20%,
- štiklirano da se odbija,
- veza je UVOZ
i vežemo ga za primljeni račun ino dobavljača.

3. sve troškove koji su nam zavisni troškovi povežemo sa prijemom u maloprodaji... dakle svi računi idu na rashod:
- 1309 sa odgovarajućim PDVom iz računa,
- veza je zalihe robe u maloprodaji
- štikliramo Zavisni troškovi

i u polju Preuzimanje ukucamo tarabicu # i nađemo kalkulaciju po broju ili imenu dobavljača

Pogledajte link

*Napomena:  Kalkulacija se popunjava u dinarima!!!

U ovom tekstu