Izdavanje računa kod turističkih agencija

U Minimax-u postoji nekoliko obaveznih podešavanja da bi izdali račun za turističke agencije:

 

1. Podešavanje štampe

Napravite novu štampu ili uredite staru, poenta je da kod uređivanja štampanja izdatog računa bude štiklirano  Štampanje bez redova.

 

2. Dva artikli sa dva različita podešavanja

Moramo imati, za izdavanje računa iz organizacije koja je turistička agencija, dva artikla:

- artikal koji će biti sa stopom PDV NEOPOREZIVO, Tip artikla Usluga i iznos na računu ovog artikla će biti iznos dela računa za našeg klijenta koji se ne oporezuje! Dakle, pri unosu računa artikal sa stopom neoporezivo će biti iznos na koji ne obračunavamo PDV

- artikal sa stopom PDV OpštomTip artikla Usluga. Ovaj artikal će da bude iznos koji se oporezuje. 

- jedan od ova dva artikla mora imati opis, u opisu treba da stoji ono što želimo da bude odštampano na samom računu

 

3. Kod oba artikla na izdatom računu biramo polje POPDV 4.1 za turističke agencije

 


Kada napravimo račun sa ovakva dva artikla i opisom, i kada takav račun odštampamo- dobijamo ovakav račun:

 

 

POPDV račun je prikazan ovako: 

 

 

 

 

U ovom tekstu