Izdavanje računa kojim automatski umanjujemo zalihe VPU ovom tekstu