M4 obrazac

Osnova za pripremu podataka su plate u izabranoj obračunskoj godini.

Pre obrade potadaka za M4, proverite da li imate u Podešavanjima organizacije upisane neophodne podatke (PIB, Matični broj, Šifra delatnosti,...).
 

Prenos podataka iz plata

1. Na padajućoj listi izaberemo odgovarajuću godinu za pripremu obrasca i kliknemo na Nađi.

2. Kliknemo Prenos iz plata.

3. Otvoriće se prozor gde izaberemo OK.

4. Potom kliknemo na Štampanje obaveštenja radnicima.

5. Tada se prenesu podaci o platama svih radnika.

 

 

Ručni unos i ispravljanje podataka

Klikom na dugme Nov možemo dodati radnika.
Radnika biramo u padajućoj listi, upišemo broj meseci zaposlenja, broj dana zaposlenja, Osnovu, Doprinose, Osnovu naknade i Doprinose iz naknade.

Kod već prikazanih radnika klikom na ime radnika možemo ispraviti i dopuniti podatke.
Podatke možemo urediti klikom na Uredi, a možemo ih i u potpunosti izbrisati klikom na Briši.

Ispis M4 obrasca dobijamo klikom na dugme Štampanje obaveštenja radnicima.
Tada se dobije ispis M4 obrasca za radnike koji se nalaze na spisku.

 

Napomena:

U prijavi M-4 podaci o stažu osiguranja računaju se u mesecima i danima. Ako radnik nije radio pun mesec uzima se da pun mesec ima 30 dana, nezavisno od toga koliko on dana ima po kalendaru : 28 (odnosno 29), 30 ili 31.

U ovom tekstu