MP - vrednosna MP prenos među poslovnicama

Ako je potrebno da prenesemo robu robno ili samo finansijski iz jedne vrednosne MP u drugu dovoljno je na kalkulaciji odabrati Vrstu prijema: Iz druge poslovnice

Potom odaberemo koje poslovnice.

Dakle, uvek poslovnica u kojoj se nalazimo kroz Kl prima robu iz druge poslovnice.

 Ovaj prijem može biti samo finansijski, a ukoliko ima potrebe možemo i robno da prenesemo podatke.

U ovom tekstu