MP količinska - objašnjenje dugmadi

Kada odemo u Poslovanje > Maloprodaja > izaberemo poslovnicu sa količinskom maloprodajom imamo sledeću dugmad:

 1. Zatvori - izlazimo iz poslovnice
 2. Prelazak u novu godinu - se koristi pre obrađivanja završnog računa za određenu poslovnu godinu. Rezultat prelaska u novu godinu je dobijanje početnog stanja za narednu poslovnu godinu.
 3. KEP knjiga - otvara ovakav prozor i služi za evidenciju prometa u tzv KEP knjizi maloprodaje
 4. Zalihe - dobija se pregled stanja zaliha po artiklima na određeni datum
 5. Redovi - prikazuju se sve stavke koje su se nalazile na prometu maloprodaje u određenom vremenskom intervalu
 6. Zbir - po artiklima - prikazuje ukupan promet po artiklima u određenom periodu

 

 

Kada kliknemo na dugme NOV dobijamo ovaj izbor: 

 1. KL - Prijem - Kalkulacija - unosi se nova kalkulacija maloprodajne cene.
 2. PC - Promena cena (Nivelacija) - radi se nivelacija prodajnih cena po artiklu
 3. SP - Lična upotreba - unosi se potrošena roba za sopstvene potrebe po artiklima
 4. P - Prodaja - Unosi se promet/prodaja po artiklima
 5. KA - Kalo - unosi se rashodovani kalo po artiklima
 6. IN - Inventar - Evidentira se urađeni inventar po artiklima

 


U ovom tekstu