MP količinska - Štampanje DPU liste

U okviru količinske maloprodaje postoji mogućnost i štampanja DPU liste.
Preduslov za ovu mogućnost je da prilikom otvaranja poslovnice označimo da je u pitanju Gostionica.


Sa ovakvim podešavanjem, u toj poslovnici ćemo imati dugme za štampanje DPU obrasca.

Nakon izbora štampanja Obrasca DPU, biramo da li želimo da odštampamo:

  • Samo artikle sa prometom na određeni datum (Odštampaj samo dnevni promet)
  • Sve artikle koje imamo na zalihama (Odštampaj sve)

 

Odaberemo pa klikom na Odštampaj, dobijamo pregled DPU obrasca u PDF formatu koji možemo da štampamo ako želimo.

 

 

U ovom tekstu