MP količinska- Prodaja paketa (proizvoda) u MP sa automatskim umanjivanjem zaliha materijala po sastavnici

Ova mogućnost se može koristiti u nekoliko slučajeva:

 • Najčešći slučaj je evidencija prometa/prodaje u okviru ugostiteljskih objekata. Primer, prodaja pića koji se sastoje iz više drugih artikala koji se prodaju i odvojeno.
 • Prodaja paketa u okviru maloprodaje. Primer, novogodišnji paketi koji se sastoje iz više komada robe.

 

Unos paketa u šifarnik artikala

Prilikom unosa ovakvih artikala u šifarnik je najbitnije:

1. Tip artikla, mora biti označen ROBA

 • NAPOMENA: Ukoliko vodimo ugostiteljski objekat, neophodno je da ispod tipa artikla označimo da je u pitanju Hrana ili Piće da bi se napravio zapis u DPU listi.

2. Sastavnica, mora biti uneta sastavnica odnosno, normativ na osnovu kod će se umanjiti zalihe robe iz sastava.

3. Smanjivanje iz računa po sastavnici, nakon unosa sastavnice neophodno je označiti ovo polje kvačicom da bi se ovaj artikal mogao prodavati.

 

Unos prodaje paketa

 1. Izaberemo Poslovanje
 2. Maloprodaja
 3. Izaberemo poslovnicu
 4. Nov
 5. P - Prodaja
 6. U polju artikal biramo paket
 7. Unesemo količinu
 8. Cena, nabavna vrednost i RUC se obračunavaju na osnovu vrednosti svih artikala iz sastavnice paketa
 9. Kliknemo na na kraju reda


Nakon toga pravi se prodaja za količinu artikala iz sastava paketa, kao i automatski napravljen prijem i prodaja samog paketa (tako da je količina paketa na zalihama uvek 0kom). 

Kod evidencije prodaje paketa nigde se u knjigovodstenim ispravama ne evidentira promet paketa već samo promet robe iz sastavnice tog paketa (kao da odvojeno prodajemo npr. koka kolu i vino).

 

NAPOMENA:

 • Ovako napravljen artikal nikada nemamo na stanju zaliha.
 • Ovako napravljen artikal ima prodajnu cenu koja se formira iz sastavnice/normativa, nema svoju prodajnu cenu.
 • Ovako napravljen artikal nikada se ne može koristiti u Radnim nalozima.

 

U ovom tekstu