MP količinska- proizvodnja (pekare, brza hrana, sendviči...)

Ovo je objašnjenje rada ako imamo proizvodnju u maloprodaji, a materijal držimo na zalihama i knjižimo na 1010 (ili drugi konto)

 

PRVO moramo:

- da napravimo artikle, obavezno ispravno obeležiti da li je artikal materijal, roba ili proizvod(koji onda ima sastavnicu i obavezno štiklirano Smanjivanje iz računa po sastavnici ). NE ISPRAVLJAJTE na 1340 ponuđen konto u podešavanju artikla, polje Konto u zalihama veleprodaje neka ostane onaj što ga je program dodelio (osim ako ne želite u zalihama da se drugačije artikal knjiži) JER knjiženje u maloprodaji je podešeno sistemski i nemamo uticaja na njega. bar ne u ovom delu. 

- moramo pokrenuti modul zaliha materijala ako već nije, Poslovanje > Zalihe, slobodno samo unesite datum početnog stanja i ništa više, pokrenete zalihe pa unesete početno stanje ili sačuvate prazno. Ukoliko nije potvrđeno početno stanje ne možemo da pravimo ulaze/izlaze

- da otvorimo ispravno MP poslovnicu.... i potvrdimo njeno početno stanje! (da bi mogli da radimo dalje)

Šifarnici > Poslovnice > Nov:

  • Vrsta - Trgovina na malo - Količinska maloprodaja
  • Gostionica: ŠTIKLIRANO
  • Analitika - biramo prethodno napravljenu analitiku
  • Naziv - upišemo naziv maloprodajnog objekta
  • Mesto -  upišemo mesto gde se nalazi maloprodajni objekat
  • ID fiskalne blagajne - upišemo ID fiskalne blagajne
  • Neposredno umanjivanje zaliha prodajom: ŠTIKLIRANO
  • Skladište za umanjenje: odaberemo neko skladište sa zaliha 

 

 

SADA možemo da pravimo ulaze:

 

- početno stanje zaliha i MP smo već istakli, obavezno je da budu potvrđeni da bi uopšte mogli da radimo dalje. Da li su sa nulpom ili ima nešto na stanju zavisi od konkretno vaše situacije.

- prijem materijala i robe, može da bude:

* na posebnim računima od različitih dobavljača, na jednom da je materijal a na drugom roba,
* zajedno, da je na istom računu i materijal i roba 
* da je na istom računu prijem u MP poslovnicu robe sa dve stope PDV 
 

 

NAKON toga, kada imamo na stanju materijal, robu u MP poslovnici, imamo u Šifarniku artikala unete ispravno artikle, ostaje samo da napravimo prodaju u MP poslovnici:

 

Poslovanje > Maloprodaja > odaberemo poslovnicu > Nov > Prodaja:

- kada prodajemo proizvod, dovoljno je samo uneti proizvod, program nudi sa kojim skladištem je veza, mi pišemo količinu i sačuvamo red. Kada potvrdimo dokument u pozadini program povuče materijal sa stanja (IM u zalihama) napravi ulaz proizvoda na stanje MP poslovnice (KL u poslovnici) i pravi ovu prodaju. Nalog za knjiženje se u maloprodaji dobija automatski

- kada prodajemo robu, nebitno da li je na istom dokumentu ili različitom, BITNO je da na X obrišemo podatak u polju skladište! Onda biramo artikal robu, pišemo količinu i šta treba pa sačuvamo red!

- prodaju možemo raditi i kroz dnevni izveštaj! Unos dnevnog izveštaja pogledajte OVDE a značenje svakog polja dnevnog izveštaja za količinsku MP OVDE

 

 

NAPOMENA:

- početno stanje zaliha i MP se unosi u modulima samo robo. Finansijski se unosi kroz početno stanje u dvojnom knjigovodstvu. Ovi dokumenti su jedni od retkih u Minimax-u koji nemaju automatsko knjiženje.

- štampanje DPU liste

U ovom tekstu