MP količinska- Ručni unos prodaje robe

Izaberemo vrstu prometa P - Prodaja

  • Datum - predlaže se današnji datum, po potrebi možemo ga izmeniti.
  • Broj - ispisuje se redni broj ove vrste promena
  • Veza - proizvoljno upišemo opis na osnovu čega je nastao promet.
  • Artikal - izaberemo željeni artikal koji smo iskoristili
  • Količina - unesemo količinu
  • Maloprodajna cena - ispisuje se trenutno važeća MPC
  • Maloprodajna vrednost - jednaka je količina x MPC
  • Nabavna vrednost - ispisuje se nabavna vrednost tog artikla
  • Vrednost PDV-a - ispisuje se vrednost PDV-a na toj količini artikala
  • Vrednost RUC - ispisuje se vrednost RUC na toj količini artikala

 

Kada popunimo sve podatke u redu sačuvamo ga klikom na dugme +.

Nakon unosa svih artikala Potvrdimo evidenciju Prodaje robe.

U ovom tekstu