MP količinska i vrednosna- Povrat robe iz MP u VP

Postoji preduslov da bi se roba vratila u VP iz MP: da je roba prethodno prenešena iz veleprodaje u maloprodaju

Postupak:

- idemo u Poslovanje > Maloprodaja > odaberemo poslovnicu > Nov > KL Prijem
- odaberemo Iz veleprodaje
- unesemo artikla, u količinu upišemo -xy (minus neka količina) i sačuvamo red
- kad potvrdimo kalkulaciju dobićemo: nalog na knjiženje, skinutu robu sa stanja MP, a u veleprodaji dokument izdavanje u maloprodaju u minusu i samim tim vraćene artikle na stanje. 

 


* Kada je reč o vrednosnoj MP ovo je situacija gde moramo koristiti artikle u kalkulaciji da bismo dobili automatski: dokumenta u zalihama MP, VP i propratna knjiženja.


Samo na taj način nećemo morati da pravimo dodatni dokument u veleprodaji nego kao što je opisano iznad sve je automatski.
(U slučaju da iz vrednosne MP idemo na povrat u VP i da pišemo samo finansijski deo o prodajnoj vrednosti, PDV i nabavnu vrednost - u veleprodaji će se napraviti prazan dokument pa moramo da pravimo sami prijem i da obratimo pažnju na knjiženja jer sada nisu napravljena do kraja automatski)

 

* Kada je reč o količinskoj maloprodaji - kada postupak iznad opisan primenimo dobijamo sve automatski urađeno: dokumenta u zalihama MP, VP i propratna knjiženja.


Šta se dešava ako ste uneli artikle u maloprodaju i onda želite da ih prebacite u veleprodaju? Ako ti artikli nikad nisu bili u VP nego ih sada želite preneti?

Minimax to ne dozvoljava. Minimax dozvoljava da na VP vratimo samo one artikle koji su nam iz VP i došli.

 

Ali postoji način da se uradi.

Koristimo npr. nekog fiktivnog dobavljača.

 

Radi se u 3 koraka:

1. MALOPRODAJA

- U Poslovanje > MP > Nov > napravimo kalkulaciju sa tim dobavljačem,

- količina koju prebacujemo je sa predznakom minus...

- kad potvrdimo KL dobijamo automatsko knjiženje gde se skidaju MP konta i prenosi se iznos na 1309

2. VELEPRODAJA

- u VP pravimo Nov prijem, koristimo fiktivnog dobavljača,

- unesemo artikle i potvrdimo dokument

Ovaj dokument se knjiži automatski na konto 1300 

3. KNJIŽENJE

- sada nam treba ručni nalog za knjiženje gde preknjižimo sa 1300, na 1309 kako bismo zatvorili automatska konta prilikom prenosa.


U ovom tekstu