MP količinska i vrednosna - Unos primljenog računa vezanog za robu u maloprodaji

Knjiženje nabavke robe u maloprodaji je odvojeno u dva segmenta:

 • unos primljenog računa - knjiži obavezu prema dobavljaču, nabavnu vrednost robe i ulazni PDV (1309+270D/P4350)
 • unos kalkulacije - preknjižava nabavnu vrednost robe (rasknjižava 1309), ukalkulisana razlika u ceni, ukalkulisani PDV, roba u prometu na malo (1340D/P1309+1348+1349)

 

U ovim situacijama imamo dva moguća slučaja:

1. Unosimo istovremeno PR i Kalkulaciju

 • Unos zaglavlja primljenog računa je identičan kao kod svakog drugog računa
 • Rashod - biramo rashod sa kontom 1309, gde je veza = zalihe robe u maloprodaji
 • Analitika - u ovom polju obavezno biramo MP objekat za koji je vezan taj PR
 • Preuzimanje - u ovom primeru nemamo unetu kalkulaciju već idemo na znak + pored polja

Nakon toga program nas prebacuje na unos artikala u maloprodaji, odnosno na unos Kalkulacije.
Unesemo sve artikle koje primamo na stanje i na kraju potvrdimo unos Kalkulacije.

Program nas vraća na završetak unosa PR, gde se u polju Preuzimanje automatski upiše prethodno uneta kalkulacija.

Kliknemo na Sačuvaj red i Potvrdimo unos Primljenog računa.

 


2. Unosimo prvo kalkulaciju pa naknadno povezujemo primljeni račun sa tom kalkulacijom

Unos kalkulacije možemo videti OVDE

Nakon unosa kalkulacije, unosimo PR na sledeći način:

 • Unos zaglavlja primljenog računa je identičan kao kod svakog drugog računa
 • Rashod - biramo rashod sa kontom 1309, gde je veza = zalihe robe u maloprodaji
 • Analitika - u ovom polju obavezno biramo MP objekat za koji je vezan taj PR
 • Preuzimanje - u ovom primeru ovde nam se prikazuju sve evidentirane KL za tog dobavljača i biramo KL koju smo prethodno uneli

Nakon izbora željene kalkulacije kliknemo na Sačuvaj red i potom Potvrdimo primljen račun.

Napomena:

Ako u istom prijemu imate i artikle u minusu i u plusu onda i na primljenom računu morate praviti dva rashoda:

 1. 1309/pozitivan iznos/zalihe robe u MP/prijem je veza
 2. 1309/negativan iznos/redovan rashod

 

Ako radite kalkulaciju za firmu koja nije u sistemu pdv-a i na računu imate iskazane cena bez PDV-a od dobavljača koji jeste u sistemu pdv-a, na prijemu dobijate mogućnost unosa u kolonu Fakturna cena bez pdv i program će dodati pdv koji je podešen na artiklu.

Zavisni troškovi se unose OVAKO

U ovom tekstu