MP količinska i vrednosna- Nivelacija (promena cene u maloprodaji)

U maloprodaji postoje dva načina izrade nivelacije prodajne cene:

1. Automatski

Prilikom evidentiranja KL u kojoj smo odredili MP cenu koja je različita od postojeće MP cene za taj artikal, program automatski napravi nivelaciju prodajne cene za sve količine tog artikla koje smo imali na stanju pre novog prijema.

2. Ručno

 • Izborom prometa PC-Promena cena u okviru maloprodaje

                     

 • Unesemo željeni artikal
   
 • Količina - predlaže se sva količina koja postoji na zalihama.
  U količinskoj MP ne možemo menjati podatak, a u vrednosnoj MP možemo menjati podatak.
   
 • Stara maloprodajna cena - predlaže se postojeća MPC.
  U količinskoj MP ne možemo menjati podatak, a u vrednosnoj MP možemo menjati podatak.
   
 • Nova maloprodajna cena - predlaže se postojeća MPC.
  Možemo i svrha je da menjamo podatak u željeni iznos.
   
 • Nabavna cena - predlaže se nabavna cena sa poslednje kalkulacije. Ne možemo menjati podatak
  Ovo je samo u količinskoj MP, vrednosna MP nema ovaj podatak.
   
 • Vrednost RUC - automatski se obračunava na osnovu evidentiranih prometa. Ne može se menjati podatak.
  Ovo je samo u količinskoj MP, vrednosna MP nema ovaj podatak. 

Nakon unetih svih podataka u jednom redu kliknemo na +, na ovaj način sačuvamo jedan red i možemo popunjavati naredni.

Kada završimo sa unosom svih artikala koje nivelišemo klik  na Potvrdi i tako potvrdimo nivelaciju.

Klikom na dugme Odštampaj dobijamo PDF pregled nivelacije cene koju možemo da odštampamo.

 

U ovom tekstu