MP vrednosna- KL- Nov prijem

U poslovnici maloprodaje izaberemo Nov > KL Prijem.

Za unos prijema u maloprodaji ispunjavamo seldeća polja:

 

Unos glave prijema

 

1. Izaberemo vrstu prijema:

  • Od dobavljača
  • Iz veleprodaje - u zalihama napravi izdavanja u maloprodaju
  • Iz veleprodaje sa gotovinskom prodajom
  • Iz veleprodaje sa negotovinskom prodajom

 

2. Datum prijema.

3. Broj prijema.

4. Stranka - unesemo dobavljača. To polje je vidljivo samo kod vrste prijema od dobavljača.

 

SADA imamo dve mogućnosti: da unesemo vrednosno ovu kalkulaciju ili po artiklima... 

 

 

1.Unos prijema vrednosno

 

Ukoliko nam nije potrebna kalkulacija (pravimo je u drugom programu) prijem možemo uneti samo vrednosno.

5. Prodajna vrednost - unesemo prodajnu vrednost prijema.

6. Vrednost PDV - vrednost PDV-a iz prodajne cene. NAPOMENA: Ukoliko organizacija nije u sistemu PDVa on neće biti obračunat.

7. Nabavna vrednost iz prijema - unesemo nabavnu vrednost robe iz prijema.

8. % rabata - unesemo % rabata, koji nam priznaje dobavljač.

9. % zavisnih troškova - unesemo % zavisnih troškova, koje smo imali prilikom nabavke robe.

 

 

2.Unos prijema po artiklima

Ako želimo da odštampamo ulaznu kalkulaciju, koja se napravi prilikom štampanja potvrđenog prijema, potrebno je prijem evidentirati po artiklima.

1. Izaberemo artikal iz šifarnika artikala.

2. Naziv - Ako je u pitanju vrednosna maloprodaja, u tom polju možemo promeniti naziv artikla.

3. Količina - unesemo količinu artikala iz prijema.

4. Fakturna cena - unesemo cenu iz računa za 1 artikal.

5. % popusta - unesemo % popusta, ukoliko imamo priznat popust za taj artikal.

6. Otkupna cena - je izračunata iz fakturne cene i % popusta. Podatak ne unosimo.

7. Nabavna cena - je izračunata iz otkupne cene i % zavisnih troškova nabavke.

8. % marže - unesemo % marže, koji imamo za taj artikal.

9. Prodajna cena - prodajna cena artikla je izračunata iz iz maloprodajne cene. Podatak ne unosimo.

10. Maloprodajna cena - maloprodajna cena artikla (sa uračunatim PDV-om ako je organizacije u sistemu PDV).

11. Artikal iz prijema sačuvamo klikom na dugme +.

Nakon svakog unosa artikla ažuriraju se iznosi u polju prodajna vrednost, vrednost PDVa i nabavna vrednost iz prijema.

Prijem potvrđujemo klikom na Potvrdi, napraviže se nalog za knjiženje prijema u maloprodaji.

 

Prijemni list (kalkulacija)

Ako smo prijem uneli po artiklima, na pogledu potvrđenog prijema kliknemo na Odštampaj, napraviće se prijemni list-kalkulacija za uneti prijem.

Ispod artikala prikazaće se i rekapitulacija prometa po stopama PDV-a.

 

Predlaganje promena cena

Ako smo uneli prijem odvojeno po artiklima, na pogledu prijema pojaviće se dugme Predlaganje promene cena.

Klikom na to dugme napraviće se nacrt nivelacije cena sa artiklima iz prijema, potrebno je uneti staru maloprodajnu cenu i količinu artikala u maloprodaji, nova maloprodajna cena se predlaže iz prijema.

 

Povezivanje prijema u maloprodaji sa primljenim računom

U ovom tekstu