Odložena obrada i istorija obrade podatakla

Articles

Funkcionisanje odloženih obrada
Funkcionisajne odloženih obrada - program Minimax
Istorija brisanja od strane korisnika programa Minimax
Istorija brisanja od strane korisnika programa Minimax
Brisanje odloženih obrada
Brisanje odloženih obrada - program Minimax