OS- brisanje osnovnog sredstva ili uređenje OS ili primljenog računa

1. ako smo uneli OS preko primljenog računa i rekli da ide odmah u upotrebu:

- Knjigovodstvo > osnovna sredstva > odaberite OS > idemo na dugme Promet

- otvori se deo gde vidimo sav promet, sada na crveni X desno obrišemo Prvi put u upotrebi
 


 

2a. Menjamo račun kako nam treba

- Sledeći korak je da idemo na Poslovanje > Primljeni račun vezan za ovo OS...
- Račun otkažemo (u slučaju da je račun iz potvrđenog PDV perioda ili prethodne godine- ne možemo da ga otkažemo, moramo prvo PDV period ili godinu otkazati)
- Sada uredimo stavku koja je povezana sa ovim OS
 

  ILI

 

2b. Možemo da uređujemo OS

- Sledeći korak je da idemo na Poslovanje > Primljeni račun vezan za ovo OS...
- Račun otkažemo (u slučaju da je račun iz potvrđenog PDV perioda ili prethodne godine- ne možemo da ga otkažemo, moramo prvo PDV period ili godinu otkazati)
- Sada obrišemo stavku koja je povezana sa ovim OS i sačuvamo račun u nacrtu
- Knjigovodstvo > osnovna sredstva > odaberite OS > možemo da uređujemo OS

 

ILI

 

2c. brisanje OS

- Sledeći korak je da idemo na Poslovanje > Primljeni račun vezan za ovo OS...
- Račun otkažemo (u slučaju da je račun iz potvrđenog PDV perioda ili prethodne godine- ne možemo da ga otkažemo, moramo prvo PDV period ili godinu otkazati)
- Sada obrišemo stavku koja je povezana sa ovim OS i sačuvamo račun u nacrtu
- Sada možemo u Knjigovodstvo > osnovna sredstva > odaberite OS > klik na Brisanje

U ovom tekstu