OS- unos početnog stanja kada počinjemo sa radom tokom kalendarske godine

Uputstvo se odnosi na unos početnog stanja u registar osnovnih sredstava  kada počinjemo sa radom tokom kalendarske godine:

 

!! nismo počeli sa radom na početku godine kalendarske !!

 

Kroz početno stanje u dvojnom knjigovodstvu uneli smo naša osnovna sredstva finansijski. 

Sada unosimo u modul osnovnih sredstava o kojim sredstvima je reč, i tu ćemo kasnije raditi periodičnu amortizaciju, konačnu, dogradnju OS ako treba ili trajno uklanjanje. 

 Osnovna sredstva koja su nabavljena ranijih godina (pre početka rada u programu) i koja ulaze u početno stanje sa 01.01. unosimo na način objašnjen na sledećem linku.

Sredstva koja su nabavljena u toku godine prelaska na rad u program Minimax ( knjižena su u prometu od 01.01 -dan prenosa stanja u Minimax) unose se na sledeći način:

Iz menija izaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

1. Kliknemo na Nov.

2. Proverimo inventarni broj.

3. Unesemo Naziv osnovnog sredstva.

4. Unesemo datum nabavke.

5. Unesemo  dobavljača.

6. Unesemo dokument o nabavci.

7. Izaberemo Amortizacionu grupu. Ona sadrži podešavanja za knjiženje osnovnih sredstava. 

8. Izaberemo analitiku. Više o ( šifarnik analitike)

9. Izaberemo lokaciju.

10. Ne unosimo početnu nabavnu vrednost na 01.01.

11. Ne unosimo početnu ispravku vrednosti na 01.01.

12. Idemo na dugme PROMET kod ovog osnovnog sredstva i kliknemo na Nov, pa ubeležimo:

- datum,

- označimo na JESTE u upotrebi

- kolika je nabavna vrednost sredstva

- kolika ispravka.... u ispravku unesemo i obračun amortizacije za prvi mesec rada u programu jer Minimax kreće sa amortizacijom od narednog meseca. 

- sačuvamo

 

U ovom tekstu