OS- unos početnog stanja OS kada počinjemo sa radimo 01.01. kalendarske godine

Ovde je prikazan način rada kada imamo već OS u vlasništvu i pravimo unos početnog stanja OS na 01.01. jer smo počeli sa radom u Minimax-u 01.01.  kalendarske godine. 

 

Iz menija izaberite Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

 

1. Kliknite na Nov.

2. Proverite inventarni broj.

3. Unesite Naziv osnovnog sredstva.

4. Unesite datum prve nabavke osnovnog sredstva.

5. Unesite dobavljača.

6. Unesite dokument o nabavci.

7. Izaberite Amortizacionu grupu. Ona sadrži podešavanja za knjiženje osnovnih sredstava. 

8. Izaberite analitiku. Više (šifarnik analitike

9. Izaberite lokaciju.

10. Unosite početnu nabavnu vrednost na datum početka rada u Minimax-u.

11. Unosite početnu ispravku vrednosti na datum početka rada u Minimax-u.

 

Sada smo evidentirali OS u programu i pravićemo amortizacije kad nam trebaju.

 

Ali ovako uneto OS nije u bruto bilansu, nije u dvojnom knjigovodstvu ukoliko u nalogu za knjiženje početnog stanja nismo uneli i konta za OS. 

U ovom tekstu