OS- unos početnog stanja OS kada počinjemo sa radimo 01.01. kalendarske godine

Ovde je prikazan način rada kada imamo već OS u vlasništvu i pravimo unos početnog stanja OS na 01.01. jer smo počeli sa radom u Minimax-u 01.01.  kalendarske godine. 

 

Iz menija izaberite Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

 

1. Kliknite na Nov.

2. Proverite inventarni broj.

3. Unesite Naziv osnovnog sredstva.

4. Unesite datum prve nabavke osnovnog sredstva.

5. Unesite dobavljača.

6. Unesite dokument o nabavci.

7. Izaberite Amortizacionu grupu. Ona sadrži podešavanja za knjiženje osnovnih sredstava. Detljnije možete pogledati Ovde.

8. Izaberite analitiku. Više (šifarnik analitike

9. Izaberite lokaciju.

10. Unosite početnu nabavnu vrednost na datum početka rada u Minimax-u.

11. Unosite početnu ispravku vrednosti na datum početka rada u Minimax-u.

 

Sada smo evidentirali OS u programu i pravićemo amortizacije kad nam trebaju.

 

Ali ovako uneto OS nije u bruto bilansu, nije u dvojnom knjigovodstvu ukoliko u nalogu za knjiženje početnog stanja nismo uneli i konta za OS. 

U ovom tekstu