Gotovinski račun za maloprodaju - preuredimo predračun

PODEŠAVANJE PREDRAČUNA SE KORISTI KAO GOTOVINSKI RAČUN

Račune pravimo u modulu predračuni, jer se oni ne knjiže... potrebno je uraditi redom kako je dalje opisano:

1. Prvo napravimo novu numeraciju, da bismo imali te račune odvojene kao poseban numerički niz od ostalih predračuna.

Podešavanje organizacije> Numeracija dokumenata > Nov > numeraciju ovako napraviti (označimo predračuni, upisani podaci dalje su samo moguć primer):

2. treba nam posebno uređeno štampanje ovog računa (tj. uređeno štampanje predračuna)

Podešavanje organizacije > Podešavanje štampe > Nov i podešavanje je ovo:

 

U delu terminologija i prevod potražimo dve reči i izmenimo:

 

Sada, kada smo napravili podešavanja, idemo u Poslovanje > Predračun > Nov...

U Osnovnim podacima prvo birate u polju Numeracija (koje ranije nismo imali) gotovinske račune (tj.ono šta smo u numeraciji napravili) pa nastavite unos računa dalje klasično... kupac, artikal...

 

 

OBAVEZNO odaberemo tab PREGLED i tu odaberemo Gotovinski račun, kako bi račun bio štampan kao gotovinski...

 

U ovom tekstu