Otkup od poljoprivrednika - maloprodaja

Čekiranje da je u pitanju otkup od poljoprivrednika trenutno ne postoji u maloprodajnoj kalkulaciji, već samo u prijemu na zalihama veleprodaje.


Da biste kreirali otkup od poljoprivrednika u maloprodaji, proverite sledeće:


  1. Da li je potrebno kreirati nov artikal u šifarniku sa određenom stopom PDV-a ili Vam odgovara postojeći
  2. Da li je konkretna stranka u šifarniku > Deo PDV obveznik označeno da je u sistemu PDV-a (samo sa ovim podešavanjem ćemo u primljenom računu imati ponuđene sve rashode)

Unosite primljeni račun:

  • Koristite rashod 1309 sa odgovarajućom stopom PDV-a (snižena stopa 10% ili PDV obveznik 8%, veza je: zalihe  robe u maloprodaji
  • a) štiklirano (podatak će se prikazati u 7.4 polju Obrasca POPDV)
    b) nije štiklirano (podatak se neće prikazati u 7.4 polju Obrasca POPDV)
  • i sa vezom: zalihe maloprodaje
  • Unosite analitiku koja je povezana sa poslovnicom
  • u polju PREUZIMANJE unosite kalkulaciju
U ovom tekstu