Podešavanje licence organizacije za API vezu

Kada neku organizaciju želimo da povežemo preko API-ja sa drugim programom, prvo u samo organizaciji moramo omogućiti ovo povezivanje:


1 u prečicama odaberemo Paketi

2 onda kliknemo na Uređivanje paketa

3 klik na Želim da uredim paket organizacije pa odaberemo koje organizacije

4 klik na Napred i sada možemo da štikliramo Korisnički interfejs API i Ažuriramo paket. Tako ova organizacija ima mogućnost povezivanja sa nekim drugim programom. 


U ovom tekstu