Prelaz u novu godinu- otvorene stavke- početno stanje

Ukoliko ne zatvaramo otvorene stavke tokom godine javiće se sledeće posledice:

- sve otvorene stavke će biti prenete u narednu godinu

- početno stanje naredne godine će da sadrži SVE otvorene stavke jedne stranke bez obzira što je saldo nula ili neki iznos

- INO stranke: ukoliko ne zatvaramo stavke kod godišnjih obrada program će da pravi kursne razlike na SVE otvorene stavke (ponovo bez obzira na iznos salda)

- kartica konta ili stranke će možda biti na prvoj strani ili kod nekog i do 40 strana sa početnim stanjem (sve zavisi od broja otvorenih stavki) ... ponovo sve zbog nezatvorenih stavki prethodnih godina... 

  

Kako da izbegnemo ovakav prenos u narednu godinu?

 

1. potrebno je zameniti saldokontni konto sa nekim finansijskim kontom, npr napravimo za kupce 20499 a za dobavljače 43599
    BITNO: da konto na koji prebacujemo podatke bude apsolutno prazan, bez podataka tokom godine na njemu
    VAŽNO: OBAVEZNO u Šifarnik > Kontni okvir > nađemo konto 20499 ili 43599 i OZNAČIMO da se stranka unosi i prebacimo sve podatke na njega sa 2040 tj 4350
   


2. Prenos sa konta na konto pogledajte OVDE

 BITNO za zamenu konta:

- označimo drugu opciju sa kojom program ne pravi nalog za knjiženje nego prebaci podatke konta na drugi konto kao da je izvorno knjiženje bilo takvo

 

- kada odaberemo konto na koji se prebacuju podaci, program traži stranku, to je obavezan podatak i traži da definišemo kako se ta stranka koristi.

Naveli smo da stavite podešavanja konta takva da se stranka unosi i podaci će se prebaciti, ali kako je ovde podatak stranke obavezan, unesemo bilo koju stranku, i označimo OBAVEZNO opciju da se odabrana stranka unese isključivo ako u nekom knjiženju stranka nije određena (druga opcija, kao na slici)

3. Sada zatvorimo godinu u Knjigovodstvo > Godišnje obrade

4. Nakon zatvaranja godine prebacimo podatke sve nazad sa konta 20499 ili 43599 na 2040 tj. 4350 ponovo kroz alat Zamena konta

 

Na ovaj način imamo na stanju samo saldo kupca odnosno dobavljača... 

Nemamo podatak o kupcima prilikom zatvaranja godine... 

U ovom tekstu