Prelazak u novu godinu u maloprodaji

Prelazak u novu godinu u maloprodaji je uslov za prelazak u novu poslovnu godinu u Godišnjim obradama.

Prelazak izvodimo tako što odemo u Poslovanje > Maloprodaja izaberemo poslovnicu, potom u okviru poslovnice na dugme Prelazak u novu godinu.


Program otvori prozor za potvrđivanje prelaska:

  • izbor dugmeta Potvrdi nam napravi nacrt početnog stanja u novoj poslovnoj godini
  • izbor dugmeta Otkaži zatvara aktiviranu obradu

Prelazak u novu poslovnu godinu možemo otkazati. To možemo uraditi tako što izbrišemo početno stanje u novoj godini, koja je napravila prelazak.

U ovom tekstu