Prenos podataka iz VREDNOSNE u KOLIČINSKU maloprodaju

Ovo je objašnjenje promene rada u poslovnicama maloprodaje kada biramo da samo nastavljamo sa radom u količinskoj MP, a vrednosnu svedemo na nulu. 

 

1. Potrebno je otvoriti novu MP poslovnicu:
Šifarnici > Poslovnice > Nov > količinska maloprodaja > dalje birate da li je gostionica ili ne (od toga zavisi da li će se štampati DPU), te da li se skida sastavnica artikla iz zalihe materijala

2. Napraviti presek stanja na određeni datum u samoj poslovnici. Možemo inventarom da svedemo stanje na nulu i onda imamo KEP knjigu do ovog početnog stanja.

3. U Šifarnik > Analitika > analitiku vrednosne poslovnice samo stavimo datum kraja korištenja analitike stare poslovnice. 

4. podatak iz stare poslovnice (u stvari svu robu maloprodaje) treba uneti u početno stanje količinske maloprodaje. 

5. sada možemo nastaviti sa radom u ovoj novoj poslovnici, bitno je da za novu kalkulaciju odaberemo broj naredni u odnosu na prethodnu KL.... 

6. KEP knjiga kada se ažurira daće nam početno stanje i nove kalkulacije. 

 


U ovom tekstu