Prikaz Razlike u ceni u modulu Izdati računi

Ukoliko želimo u zbirovima artikala  izdatih računa da dobijemo pdoatak o razlici u ceni, potrebno je proveriti sledeća podešavanja:


1. Podešavanje organizacije > Organizacije > Uredi > U delu računi potrebno je čikrati opciju za prikaz RUC-a:


2. Putem kroaka: Poslvoanje > Izdati računi > Zbirovi po artiklima > Čekiramo opciju za prikaz razlike u ceni > Nađi


U ovom tekstu