MP vrednosna- Unos primljenog račun samo finansijski

Kada dobijemo račun dobavljača a svom klijentu ne pravimo kalkulacije (on nam je dostavi) nego treba da mu vodimo MP finansijski, i da mu vodimo KEP knjigu- onda koristimo vrednosnu MP i ovako unosimo podatke.

Poslovanje > Primljeni računi > Nov

Zaglavlje sa dobavljačem, datumima, iznosom, brojem fakture popunimo kao i za svaki primljeni račun.

U polje Rashod unosimo rashod sledećeg podešavanja:

  • Konto: 1309
  • PDV: stopa koja je na računu dobavljača
  • PDV se odbija: štiklirano
  • Veza: Zalihe robe u maloprodaji

 

Otvara nam se polje Analitika, unesemo analitiku MP poslovnice za koju unosimo robu.

U polju Preuzimanje pravimo kalkulaciju preko ikonice sa znakom + na kraju reda i u kalkulaciju unosimo samo deo u zaglavlju:

Kao što vidite ne unosimo artikle nego zbirno Nabavnu vrednost iz prijema, Prodajnu vrednost i Vrednost PDVa. 

 

Kada potvrdimo ovu kaklkulaciju program nas vrati u primljeni račun, sačuvamo red i potvrdimo račun.

 

U ovom tekstu