Primljeni račun koji je povezan sa blagajnomU ovom tekstu