Primljeni račun sa razgraničenim troškovima

Unesemo zaglavlje računa isto kao i kod svih drugih primljenih računa (dobavljač, datumi, iznos za plaćanje, broj računa).

 

Dodavanje rashoda

Na padajućoj listi izaberemo rashod, koji ima određenu vezu "Razgraničavanje troškova".

U slučaju da nemamo odgovarajući rashod, potrebno ga je otvoriti, tako što kliknemo na dugme Nov (pored padajuće liste rashoda) i ispunimo potrebne podatke.

Kad izaberemo takav rashod, otvoriće nam se dodatna polja:

  • Broj meseci razgraničavanja: upišemo broj meseci na koje se trošak odnosi.
  • Konto razgraničavanja troškova: upišemo konto, na koji želimo da proknjižimo trošak.

 

Nakon potvrđivanja primljenog računa program napravi osnovni nalog za knjiženje i dodatne naloge za knjiženje.

Osnovni nalog za knjiženje proknjiži račun na konto razgraničenja, to je konto iz rashoda. Dodatni nalozi za knjiženje knjiže se na konto razgraničenja i knjiže trošak na konto, koji upišemo u polje "Konto razgraničavanja troškova".

Program napravi onoliko naloga koliko smo uneli u polju "Broj meseci razgraničavanja".

Prvi nalog za knjiženje je u mesecu koji je upisan u datumu prometa na primljenom računu, svaki naredni nalog je za jedan mesec unapred.

U ovom tekstu