Priprema XML datoteke za uvoz zaliha

XML datoteku za uvoz zaliha u Minimax je neophodno pripremiti po predloženoj šemi:


http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/MinimaxUvozKnjigovodstvo.xsd

Datoteku u Minimax uvozimo putanjom:

  1. -Klik na zubčanik u gornjem desnom uglu gde se otvore Podešavanja organizacije
  2. -Uvoz iz XML-a

 

Dole navedeni podaci o dužini polja su informativni, a za ažurne podatke je neophodno proveriti šemu za uvoz

U slučaju nejasnoća obratite se korisničkoj službi preko zahteva za pomoć.

<Zaloga>

Početak segmenta prometa zaliha.

○○

<Zaloga>

Početak podataka određenog prometa zaliha.

○○○

<ZalogaGlava>

Početak osnovnih podataka prometa zaliha.

○○○○

<Vrsta>

  • "P"         Prijem
  • "I"          Izdavanje

○○○○

<Podvrsta>

Ako Red = "P" – prijem, tada:

  • "S"         Prijem od dobavljača

Ako Red = "I" – izdavanje, tada:

  • "S"         Izdavanje kupcu

○○○○

<Datum>

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○

<Opis>

Opis

Dužina: do 30 znakova

○○○○

<SifraStranke>

Šifra dobavljača / klijenta

○○○○

<SifraAnalitike>

Šifra analitike

○○○○

<OdstotekRabata>

Procenat rabata

○○○

</ZalogaGlava>

Osnovni podaci o prometu zaliha

○○○

<ZalogaVrstice>

Početak segmenta redova prometa zaliha.

○○○○

<ZalogaVrstica>

Početak segmenta određenog reda prometa zaliha.

○○○○○

<SifraArtikla>

Šifra artikla je obavezan podatak.

○○○○○

<Kolicina>

Količina može biti najviše 6 decimala.

○○○○○

<Cena>

Cena može biti najviše 6 decimala.

○○○○○

<SifraSkladiscaIz>

Šifra skladišta izdavanja iz zaliha

Šifra već mora postojati u Minimax-u

○○○○○

<SifraSkladiscaV>

Šifra skladišta prijema na zalihe

Šifra već mora postojati u Minimax-u

○○○○○

<ProdajnaCena>

Prodajna cena može biti najviše 6 decimala.

○○○○

</ZalogaVrstica>

Kraj segmenta određenog reda prometa zaliha.

 

Podaci prometa zaliha sledećeg reda itd.

○○○

</ZalogaVrstice>

Kraj segmenta reda prometa zaliha.

○○

</Zaloga>

Kraj podataka određenog prometa zaliha.

 

Podaci sledećeg prometa zaliha itd.

</Zaloge>

Kraj segmenta prometa zaliha.

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer XML datoteke za uvoz zaliha u Minimax

<MinimaxUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.Minimax.si/ip/doc/schemas/MinimaxUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.Minimax.si/ip/doc/schemas/MinimaxUvozKnjigovodstvo http://moj.Minimax.si/ip/doc/schemas/MinimaxUvozKnjigovodstvo.xsd">

    <Zaloge>

        <Zaloga>

            <ZalogaGlava>

                <Vrsta>P</Vrsta>

                <Podvrsta>S</Podvrsta>

                <Datum>2013-02-15</Datum>

                <Opis>Prejem od dobavitelja</Opis>

                <SifraStranke>123</SifraStranke>

                <OdstotekRabata>12</OdstotekRabata>

            </ZalogaGlava>

            <ZalogaVrstice>

                <ZalogaVrstica>

                    <SifraArtikla>101</SifraArtikla>

                    <Kolicina>10</Kolicina>

                    <Cena>150.50</Cena>

                    <SifraSkladiscaV>205</SifraSkladiscaV>

                    <ProdajnaCena>320.00</ProdajnaCena>

                </ZalogaVrstica>

            </ZalogaVrstice>

        </Zaloga>

    </Zaloge>

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

U ovom tekstu