Prodaja artikla iz MP po različitim cenama od definisane u kalkulaciji

* Kada se kreira kalkulacija u količinskoj maloprodaji, i po toj kalkulaciji definišemo prodajnu cenu, program nju pamti  i samo po toj ceni možemo da prodajemo taj artikal.
Trenutno nije omogućena nivelacija cene za određenu količinu artikala, niti prodaja sa popustom iz maloprodaje (ovo je moguće u novoj maloprodaji u zalihama).

Ukoliko želimo da prodamo određenu količinu artikala koju imamo na stanju u MP sa popustom ili da uradimo nivelaciju cene samo za određenu količinu, za sada je neophodno da uradimo zamenu artikala na sledeći način: 

  1. otvori se novi artikal - isti taj koji prodajemo, samo sa nekom naznakom da je drugi artikal
  2. uradi se nova kalkulacija: stavljamo količinu u minus za artikal koji već imamo na stanju i stavljamo na stanje novi artikal po toj nabavnoj ceni koju smo dobili smanjenjem prethodnog artikla
  3. kreira se nova prodajna cena za novi artikal 
  4. neophodno je proveriti nalog za knjiženje i uraditi ispravku ukoliko je potrebno

U ovom tekstu