Registracija fakture u centralni registar faktura(CRF)

Da bi registroivali fakturu za korisnika javnih sredstava na portalu centralnog registra faktura treba da imate ispunjena 2 uslova:

 

  1. U  podešavanjima izaberete organizacija i kliknete na uredi. Uneste korisničko ime i lozinku

 

 2. U šifarnici izaberete stranke i kad otvarate stranku koja je korisnik javnih sredstava morate uneti JBKJS.

 

U poslovanju kad kreirate izdat račun za stranku za koju je unešen JKBJS i korisničko ime i lozinka na podešavanju organizacije, imate mogućnost registrovanje fakture u CRF.

U CRF se šalju sledeći podaci:

  • Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava(JKBJS)
  • Broj računa
  • Datum računa
  • Ukupan iznos računa - osnovica + PDV
  • Osnova za račun


Klikom na dugme Registruj u CRF, ako je račun poslat dobićete obaveštenje da je račun uspešno registrovan i IDF računa koji je dobio u CRF:

 

Svaki proknjižen račun za korisnike javnih sredstava ima oznaku ispod naloga za knjiženje E-račun.

 

Klikom na račun za CRF dobijate listu svih račun korisnika javnih sredstava. Klikom na status mogu videti da li je i kad faktura registrovana ili otkazana.

Čekiranjem jednog ili više računa možemo na dugme pošalji račune poslati i registrovati račune.

 

Otkazivanjem izdavanja kreiranog računa dobijate poruku da će se račun otkazati i na CRF.

 

U ovom tekstu