Štampanje IOS obrazaca (Ispis otvorenih stavki)

U okviru modula Otvorene stavke imamo mogućnost da štampamo i IOS za naše kupce odnosno dobavljače.

Izaberemo Poslovanje > Otvorene stavke > potom dugme IOS

U novootvorenom prozoru popunimo polja za ispis otvorenih stavki:

  • IOS na dan: - unesemo datum za koji hoćemo da napravimo ispis
  • Konto: - izaberemo konto otvorenih stavki
  • Stranka: - izaberemo stranku za otvorene stavke

Na tabu PREGLED možemo uređivati štampu:


Nakon unosa željenih parametara kliknemo na dugme Naruči štampanje. 
Otvoriće nam se PDF koji možemo dalje da pošaljemo, štampamo...

U ovom tekstu