Štampanje KEP knjige u maloprodaji

U poslovnici maloprodaje kliknemo na dugme KEP knjiga, potom unesemo datum sa koji želimo da odštampamo knjigu.

 

Značenje dugmadi: 

  1. Nazad- izlazimo iz KEP knjige
  2. Prenos prijema, računa i plaćanja - klikom na ovo dugme, program će automatski upisati sve promete koji su vezani za to skladište sa izdatih računa, primljenih računa i izvoda banke
  3. Brisanje podataka godine: - klikom na ovo dugme, briše se kompletan promet koji je zapisan u KEP knjigu, za godinu koja je izbarana na prethodnom koraku
  4. Odštampaj - dobijamo KEP knjigu u PDF formatu za period koji je nastao na osnovu unetih datuma prometa
U ovom tekstu