Štampanje M4-K obrasca

Osnova za pripremu podataka su plate u izabranoj obračunskoj godini.

 

Pre obrade potadaka za M4, proverite da li imate u Podešavanjima organizacije upisane neophodne podatke (PIB, Matični broj, Šifra delatnosti,...).

 

Prenos podataka iz plata

1. Na padajućoj listi izaberemo odgovarajuću godinu za pripremu obrasca i kliknemo na Nađi.

2. Kliknemo Prenos iz plata.

3. Otvoriće se prozor gde izaberemo OK.

4. Potom kliknemo na Štampanje M4.

 

I dobija se PDF format M4-K obrasca

U ovom tekstu