Unos dnevnog izveštaja

1. Kliknemo na Poslovanje > Dnevni izveštaj > Nov.

2. Ako u šifarniku Analitike imamo unetu makar jednu analitiku, prikazaće se polje Analitika gde možemo izabrati jednu ili dodati novu.
Analitika može npr. označavati fiskalnu kasu odnosno maloprodajni objekat iz kog je dnevni izveštaj. Viša analitika može označavati lokal, u slučaju da u istom imate više blagajni.
Izabrana analitika se ispiše i prenese u kniženja prihoda.

Potrebno je da se izabere analitika koja je povezana sa konkretnom maloprodajnom poslovnicom za koju unosimo DI, jer je pretraga knjiženja i dnevnog izveštaja mnogo lakša i preglednija.

3. Unesemo Datum izveštaja - ovaj podatak predstavlja datum naloga za knjiženje i datum knjiženja PDV-a.

4. Unesemo Brojeve računa - interval računa, koji su izdati iz fiskalne blagajne. Primer: 1234-1385. Ovaj podatak je potreban za upis u knjigu PDV-a. Upisuje se takođe i u opis naloga za knjiženje.

5. Unesite Opis – proizvoljan tekst/oznaku, koji će se upisati u opis stavki; na primer datum ili broj računa.

6. Unesemo Vrednost sa PDV-om. To je vrednost izveštaja, koji je plaćen gotovinom ili drugim sredstvima plaćanja (čekovi, kartice …). Vrednost izveštaja unosite odvojeno po stopama PDV-a:

 • Opšta stopa: Predstavlja vrednost izveštaja, koji je oporezovan po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Snižena stopa: Predstavlja vrednost izveštaja, koji je oporezovan po nižoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Oslobođeno: Predstavlja vrednost izveštaja i prohod, koji je oslobođen poreza. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Neoporezivo: Predstavlja vrednost izveštaja i to je prihod koji nije oporezivan. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.

7. Unesemo Od toga PDV. Unosi se vrednosti PDV-a odvojeno po stopama. Aplikacija predlaže vrednosti na osnovu gore unetih podataka.

 • Po opštoj stopi: Predstavlja vrednost PDV u izveštaju po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Po sniženoj stopi: Predstavlja vrednost PDV u izveštaju po nižoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.

8. Unesemo Vrednost prihoda odvojeno po vrstama prihoda. Ovde unosimo vrednosti bez PDV-a!

 Aplikacija predlaže vrednosti na osnovu gore unetih podataka. Iznos prihoda program predlaže u istoj kategoriji koje je korišćena u prethodnom obračunu. Ako su bile korišćene sve vrste prihoda tada program predlaže prihod u prvoj vrsti prihoda.

 • Od robe: Predstavlja prihod od prodaje robe u izveštaju (uzima se u obzir pri knjiženju).
 • Od usluga: Predstavlja prihod od prodaje usluga u izveštaju (uzima se u obzir pri knjiženju).
 • Od proizvoda: Predstavlja prihod od prodaje proizvoda u izveštaju (uzima se u obzir pri knjiženju).
 • Od materijala: Predstavlja prihod od prodaje materijala u izveštaju (uzima se u obzir pri knjiženju).

 


Unos gotovine u domaćoj valuti:

Primer za vrednosnu maloprodaju: unesemo Iznos gotovine u domaćoj valuti i Prodajnu vrednost te PDV ako smo u sistemu PDV, i izaberemo vrstu depozita.
Sa podacima: Prodajna vrednost i PDV od prodajne vrednosti dobijamo gotovinsku prodaju (GP) koja se evidentira u KEP knjizi.

Primer za količinsku MP: samo unesemo Iznos i ako nam treba zapis u blagajni i vrstu depozita. Ne unosimo prodajnu vrednost sa PDV i PDV od prodajne vrednosti. Dugme Unos prodatih artikala u maloprodaju služi da evidentiramo svu prodaju u maloprodaji (da se ne šetamo u samu poslovnicu) i ova prodaja se prenosi u KEP.

Primer za Nepovezanu MP: treba popuniti Iznos, Prodajne vrednosti i nabavnu vrednost ako želimo da dobijemo kotno 5 u nalogu. 

   


Unos druge vrste izveštaja, koji nisu gotovina

1. Kliknemo na dugme Dodaj.

2. Iz padajuće liste izaberemo Stranku od koje se potražuje.
Primer: Prilikom plaćanja karticama, to će biti stranka koja mora zatvoriti taj iznos (banka).
Ako nemamo unetu tu stranku možemo je dodati klikom na dugme Nov.

3. Unesemo Iznos potraživanja, koji će se proknjižiti na stranku i na odgovarajući konto potraživanja.

4. Unesemo Konto potraživanja.

5. Unesemo Opis (proizvoljna oznaka, koja se prepisuje u opis stavke knjiženja).

6. Kliknemo na dugme Potvrdi.

 


Unos računa poreskih obveznika koji se nalaze u izveštaju

(svaki unet račun napravi jedan zapis u KIR)

1. Kliknemo na dugme Dodaj.

2. Iz padajuće liste izaberemo Stranku, kojoj smo izdali gotovinski račun. Upis se upisuje u odgovarajuću kolonu KIR. Novu stranku možemo uneti preko dugmeta Nov.

3. Unesemo Iznos gotovinskog računa, koji je zbir prihoda i PDV-a.

4. Unesemo Broj računa. Podatak se upisuje u opis naloga za knjiženje i u odgovarajuću kolonu KIR.

 

U slučaju da je u podešavanjima organizacije (Podešavanje/Periodi za PDV) označeno da se cene unose sa PDV, nastavljamo unos posledećem postupku:

Unesemo Vrednost sa PDV - vrednosti računa unosimo odvojeno po stopama PDVa:

 • Po opštoj stopi: Predstavlja vrednost izveštaja, koji je oporezovan po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Po sniženoj stopi: Predstavlja vrednost izveštaja, koji je oporezovan po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Oprošćeno: Predstavlja vrednost računa i prihod. Upisuje se u odgovarajuću kolonu KIR.
 • Neoporezivo: Predstavlja vrednost izveštaja, koji nije oporezovan. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.

 

Vrednosti Od toga PDV koje aplikacija predlaže u odnosu na gore unete podatke, možemo ispraviti:

 • Po opštoj stopi: Predstavlja vrednost PDV u izveštaju po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Po sniženoj stopi: Predstavlja vrednost PDV u izveštaju po nižoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.

Kliknemo na dugme Potvrdi.

U slučaju da je u podešavanjima organizacije označeno da se cene NE unose sa PDV (Podešavanje/Periodi za PDV označeno bez PDVa), nastavljamo unos posledećem postupku:

Unesemo Osnovu za PDV - vrednosti računa unosimo odvojeno po stopama PDVa:

 • Po opštoj stopi: Predstavlja vrednost prihoda, koji je oporezovan po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Po sniženoj stopi: Predstavlja vrednost prihoda, koji je oporezovan po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Oprošćeno: Predstavlja vrednost računa i prihod. Upisuje se u odgovarajuću kolonu KIR.

 

Vrednosti Od toga PDV koje aplikacija predlaže u odnosu na gore unete podatke, možemo ispraviti:

 • Po opštoj stopi: Predstavlja vrednost PDV u izveštaju po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Po sniženoj stopi: Predstavlja vrednost PDV u izveštaju po nižoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.

Kliknemo na dugme Potvrdi.


Unos računa koji nisu u izveštaju

Svaki unet računa napravi jedan nalog za knjiženje izdatog računa sa odgovarajućim knjiženjima i zapisom u KIR na osnovu sledećih podataka.

1. Kliknemo na dugme Dodaj.

2. Iz padajuće liste izaberemo Stranku, kojoj smo izdali račun. Upisuje se u odgovarajućoj koloni KIR.

3. Unesemo Iznos i Valutu (iznos računa je zbir prihoda i PDVa).

4. Ukoliko je u stranoj valutu, program će preračunati Iznos u domaću valutu po dnevnom kursu.

5. Unesemo Broj računa. Ovaj podatak se upisuje u opis nalog za knjiženje i u odgovarajuću kolonu KIR.

6. Unesemo Datum dospeća računa. Podatak utiče na otvorene stavke.

 

U slučaju da je u podešavanjima organizacije označeno da se cene unose sa PDV, nastavljamo unos posledećem postupku:

Unesemo Vrednost sa PDV - vrednosti računa unosimo odvojeno po stopama PDVa:

 • Po opštoj stopi: Predstavlja vrednost izveštaja, koji je oporezovan po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Po sniženoj stopi: Predstavlja vrednost izveštaja, koji je oporezovan po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Oprošćeno: Predstavlja vrednost računa i prihod. Upisuje se u odgovarajuću kolonu KIR.
 • Neoporezivo: Predstavlja vrednost izveštaja, koji nije oporezovan. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.

 

Vrednosti Od toga PDV koje aplikacija predlaže u odnosu na gore unete podatke, možemo ispraviti:

 • Po opštoj stopi: Predstavlja vrednost PDV u izveštaju po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Po sniženoj stopi: Predstavlja vrednost PDV u izveštaju po nižoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.

Kliknemo na dugme Potvrdi.

U slučaju da je u podešavanjima organizacije označeno da se cene NE unose sa PDV, nastavljamo unos posledećem postupku:

Unesemo Osnovicu za PDV - vrednosti računa unosimo odvojeno po stopama PDVa:

 • Po opštoj stopi: Predstavlja vrednost prihoda, koji je oporezovan po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Po sniženoj stopi: Predstavlja vrednost prihoda, koji je oporezovan po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Oprošćeno: Predstavlja vrednost računa i prihod. Upisuje se u odgovarajuću kolonu KIR.

 

Vrednosti Od toga PDV koje aplikacija predlaže u odnosu na gore unete podatke, možemo ispraviti:

 • Po opštoj stopi: Predstavlja vrednost PDV u izveštaju po osnovnoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.
 • Po sniženoj stopi: Predstavlja vrednost PDV u izveštaju po nižoj stopi PDV-a. Upisuje se u odgovarajuću kolonu u KIR.

Kliknemo na dugme Potvrdi. 


Po završetku unosa podataka dnevnog izveštaja sa dugmadima koji se vide možemo

 • Sačuvati dnevni izveštaj (dugme Sačuvaj), ako dnevni izveštaj nije završen. Napraviće se Nacrt dnevnog izveštaja što znači da on neće napraviti zapise u glavnoj knjizi i KIR.
 • Otkazati unos dnevnog izveštaja (dugme Otkaži), pri čemu će se izbrisati sve promene/unosi na dnevnom izveštaju.
 • Potvrditi dnevni izveštaj (dugme Potvrdi ili Potvrdi i nov ako želimo da nastavimo sa unosom drugog dnevnog izveštaja). Potvrđivanjem izveštaja program će napraviti nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu 
U ovom tekstu