Unos početnog stanja vrednosna maloprodaja

Kada kreiramo vrednosnu maloprodaju u šifarniku početno stanje će nam biti u nacrtu (zelenom bojom), klikom na broj početnog stanja > Uredi > unosimo vrednosno početno stanje u maloprodaji.

Unesemo:

  • Prodajnu vrednost,
  • PDV od prodajne vrednosti
  • Nabavnu vrednost.

Ovo su obavezna polja, ne možemo neko od njih preskočiti i napraviti delimičan unos jer svako polje kasnije ima svoju ulogu u knjiženju u ovoj maloprodaji.

Ali, ako nemamo početno stanje, potvrdimo prazan dokument bez unosa vrednosti.

 

Potvrđivanje početnog stana nema funkciju knjiženje, zbog toga se neće napraviti nalog za knjiženje.

Početno stanje se knjiži ručno u dvojnom knjigovodstvu na konta vođenja zaliha, odnosno sa početnim stanjem u knjigovodstvu je uneto. 

Nakon unosa početnog stanja možemo unositi različite vrste prometa za svaku poslovnicu klikom na »Nov«.


U ovom tekstu