Unos PR računa za redovne troškove sa više vrsta troškovaU ovom tekstu