Uređivanje dnevnog izveštaja

Iz menija izaberemo Poslovanje > Dnevni izveštaj.

Prikazaće se svi nacrti (u zelenoj boji) dnevnih izveštaja i potvrđeni dnevni izveštaji (u plavoj boji).

1. Izaberemo dnevni izveštaj koji želimo da uredimo, klikom na datum dnevnog izveštaja.

2. U slučaju da je dnevni izveštaj već potvrđen, neophodno ga je najpre otkazati (dugme Otkazivanje potvrde).

3. Kliknemo na Uredi.

4. Ispravimo podatke o dnevnom izveštaju.

5. Kliknemo Sačuvaj ili Potvrdi.

Klikom na Potvrdi će se napraviti nalog za knjiženje sa odgovarajućim zapisima u PDV evidenciji.

U ovom tekstu