Vrsta poslovnice: Vrednosna

Osnovna svrha modula Maloprodaja je vođenje vrednosne maloprodaje za potrebe računovodstva i pravljenje zakonom propisanih izveštaja i dokumenata, kao što su Kalkulacija, Nivelacija, KEP knjiga...

Moguće je voditi samo vrednosni, finansijski podatke u ovoj maloprodaji, uopšte nemamo podatke o robi, stanju ili ulazu robe... 

Modul Maloprodaja je dodatna funkcionalnost, koju uključujemo na sledeći način:

  • Ako imamo paket Poslovanja: Pretplatnik > Licence > Uređenje paketa > Želim da uredim paket organizacije > Označimo maloprodaju
  • Ako imamo paket Maksi računovodstvo:  Pretplatnik > Licence > Uređenje paketa > Želim da uredim paket organizacije > Označimo maloprodaju i sada svaka organizacija koju budemo otvorili imaće i maloprodaju.

Nakon uključivanja dodatne funkcionalnosti, u meniju Poslovanje prikazaće se Maloprodaja.

Najpre unesemo Analitiku klikom na Nov.

Šifarnici > Analitike > Nov > unesemo neophodne podatke za tu analitiku (ako je vezujemo sa maloprodajom, najpraktičnije je da unesemo naziv maloprodajnog objekta)

Napomena: datum završetka ne popunjavati, jer onda ne možemo da koristimo napravljeni podatak.

Potom idemo na Šifarnici > Poslovnice > Nov:

  • Vrsta - Trgovina na malo - Vrednosna maloprodaja
  • Analitika - biramo prethodno napravljenu analitiku
  • Naziv - upišemo naziv maloprodajnog objekta
  • Mesto -  upišemo mesto gde se nalazi maloprodajni objekat
  • ID fiskalne blagajne - upišemo ID fiskalne blagajne

 

Nakon toga, idemo u Poslovanje > Maloprodaja

Unutar poslovnice unosimo promet, na početku unosimo Početno stanje.

U ovom tekstu