Zavisni troškovi- ako je prijem u prethodnoj godini ili pre inventara

Kada imamo prijem na zalihe veleprodaje u jednoj godini, potom zatvorimo godinu, a zatim dobijemo račun za zavisne troškove koji treba da povećaju prosečnu nabavnu cenu artikla ILI ako imamo prijem, napravimo inventar a onda dobijemo račun za zavisne troškove- taj račun ne možemo povezati sa prijemom kako smo navikli.

 Početno stanje zaliha ili inventar ne dozvoljavaju da se kroz primljeni račun povežemo sa prijemom i tako povećamo prosečnu nabavnu cenu.

Moramo da sprovedemo postupak u dva koraka.

Prvo finansijski:

1. primljeni račun odmah knjižimo na konto robe (1320) ili materijala (1010) a ne na 1300 i time dobijamo podatak za dvojno knjigovodstvo.

Ostaje da rešimo robni deo.
2. idemo u Poslovanje > Zalihe > Nov > prijem:
- prvo unesemo artikal, količinu stavimo u minus > program otvara polje Veza (tu biramo početno stanje)
- sačuvamo red
- ponovo unesemo taj isti artikal, upišemo istu količinu (ali sada pozitivan broj) unosimo kao fakturnu cenu ONU koja treba da bude za artikal kad mu dodamo zavisne troškove, 
- sačuvamo red....

...i tako za svaki artikal. 

 

Na kraju Potvrdimo prijem. 

U ovom tekstu