Zavisni troškovi koji povećavaju vrednost zaliha

Ukoliko organizacija ima zavisne troškove nabavke u svom radu potrebno je da prilikom pokretanja modula zaliha čekira ovu opciju - Unos zavisnih troškova nabavke.


Nakon ovog podešavanja kada koristimo rashod povezan sa zalihama dobijamo opciju da štikliramo da je u pitanju ZTN ( zavisni trošak nabavke ).

Ukoliko uz uvoz ili drugi prijem na stanje zaliha imamo i zavisne troškove koji povećavaju nabavnu vrednost robe- onda je na računu dovoljno označiti tu opciju. 

 

Koraci su: Poslovanje > Primljeni računi > Nov 

 

1. unosimo dobavljača

2. unosimo datum računa, prometa, valute i prijema (datum prijema imamo samo ako firma je u sistemu PDV)

3. unosimo iznos za plaćanje dobavljaču

4. upisujemo originalni broj fakture

5. odabiramo način plaćanja

6. unosimo rashod (šemu knjiženja) ovako podešenu:

- konto 1300 

- PDV: (onaj sa primljenog računa)

- Veza: zaliha

7. ŠTIKLIRAMO ZAVISNE TROŠKOVE

 

 

8. polje POPDV popunimo 

9. u polju Prijem upišemo # (tarabu) i deo imena stranke uz čiju robu je ovaj račun zavisni trošak, ili #broj prijema... odaberemo prijem


NAPOMENA: obavezno upisati znak taraba

10. proverimo iznose osnovice i PDV

11. sačuvamo red

 

Potvrdimo račun.

U ovom tekstu