Storno avansnog računa

Ukoliko u programu imamo unet već avansni račun klikom na opciju kopiraj > U knjižno odobrenje možemo napraviti nov storno avansni račun: 


Program automatski kreira nov izdat račun u nacrtu sa artiklom avansa i količinom i iznosom u -.Napomena: Obratite pažnju na polje za Obračun PDV-a u zavisnosti od toga da li je isti vremenski period kao i prvobitan avansni račun ili je period različit..Ukoliko u programu Minimax nemate unet avansni račun, storno račun radite tako što u novom izdatom računu ručno dodate artikal AVANS sa količinom u -.


Štampa storno avansnog računa


U podešavanju organizacije > Podešavanje štampe > Nov > Vrsta štampe knjižno odobrenje > Naziv za izbor i naziv dokumenta storno avansni račun


Zatim u delu ostala podešavanja odčekirate opciju za štampu opisa za knjižno odobrenje > Sačuvaj


Pri izradi samog računa na tabu pregled možete birati ovu prethodno kreiranu štampu.


U ovom tekstu