Storno avansnog računa

Ukoliko u programu imamo unet već avansni račun klikom na opciju kopiraj > U knjižno odobrenje možemo napraviti nov storno avansni račun: 


Program automatski kreira nov izdat račun u nacrtu sa artiklom avansa i količinom i iznosom u -.Napomena: Obratite pažnju na polje za Obračun PDV-a u zavisnosti od toga da li je isti vremenski period kao i prvobitan avansni račun ili je period različit..Ukoliko u programu Minimax nemate unet avansni račun, storno račun radite tako što u novom izdatom računu ručno dodate artikal AVANS sa količinom u -.

U ovom tekstu