Da li mogu početi sa unošenjem IR pre knjižnog otvaranja?


Pitanje:

Da li mogu početi sa unošenjem IR pre unosa početnog stanja kupaca?


Odgovor:

Da, možete početi sa unosom izdatih računa pre knjižnog otvaranja (bez obzira da li tek počinjete sa knjiženjem u Minimax-u ili je je potreban prenos u novu poslovnu godinu.)

U ovom tekstu