Storno primljen račun

Imamo mogućnost da storniramo primljeni račun na više načina, zavisi zbog čega storniramo račun:

Ručni unos- ručno storniranje ili knjižno odobrenje od dobavljača:

Unesite primljeni račun kao i svaki drugi, ali da:

  • ima negativni Iznos i
  • su osnove i PDV za pojedinačne rashode takođe negativni (ovo će sam program da uradi, Vi samo proverite)

Na osnovu unosa će se napraviti automatski negativan (stornirajući) nalog za knjiženje sa knjiženjima u dvojnom knjigovodstvu i upisaće se podaci u evidenciju PDV-a.

 

Preko naloga za knjiženje PR u Dvojnom knjigovodstvu takođe pravimo ručno storniranje ili knjižno odobrenje od dobavljača:

Unesite nalog za knjiženje PR kao i obično, ali da:

  • podaci za PDV imaju negativan predznak (na osnovu tog upisa će se zapisati podaci u svidenciju PDV-a)
  • knjiženja takođe imaju negativne predznake.
U ovom tekstu