Vezivanje više izdavanja na jedan izdat račun

 Za jedan izdati račun možete vezati više izdavanja. 

1. Odabiramo Masovne obrade u modulu zaliha.


Primer:

Za kupca imamo u zalihama 2 izdavanja, koje bi rado vezali na jedan izdan račun.

 

2. Kliknemo na Masovne obrade u okviru modula zaliha

3. Odaberemo Kopiranje u izdate račune
4. Čekirajte koja izdavanja želite da izdate u račun, potom klik na Napred


5.  Sada vidimo samo pregled čekiranih izdavanja i ako je sve u redu kliknete na Napred


6.  Sada možemo da odaberemo koje cene koristimo, možemo da dodamo ova izdavanja na neki ranije napravljen ali nezaključen račun, možemo da udružimo iste artikle... 

7.  Kliknemo na Napred

Sada smo sva odabrana izdavanja (otpremnice) kreirali izdat račun koji je u nacrtu.

Možemo kliknuti na Zatvori.


Kroz korake Poslovanje > Izdati računi proverite račun koji je u nacrtu i zatim ga Izdajte.

 


U ovom tekstu