Vezivanje više izdavanja na jedan izdat račun

Na jedan izdati račun možete vezati više izdavanja. 

Odabiramo Masovne obrade.

 

Primer:

Za kupca imamo u zalihama 4 izdavanja, koje bi rado vezali na jedan izdan račun.

 

1. korak

Kliknemo na Masovne obrade

2.korak

Odaberemo Izdavanje računa

     

3. korak

I zaberite koja izdavanja želite da izdate u račun, poto m klik na Napred

4. korak

Sada vidite samo odabrana izdavanja i ako je sve u redu kliknete na Napred

5. korak

Ovde možemo da odaberemo koje cene koristimo, možemo da dodamo ova izdavanja na neki ranije napravljen ali nezaključen račun, možemo da udružimo iste artikle... 

6. korak

Klik na Napred 

Sada smo sva odabrana izdavanja (otpremnice) izdali u račun. 

Možemo kliknuti na Zatvori.

 


U ovom tekstu